Contact

Verlofregeling Gearhing

 

Jij kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor je kind. Wij gebruiken voor de beoordeling het Handboek Leerplicht. Hiervoor kun je dit aanvraagformulier verlof gebruiken.

Jij ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of jouw aanvraag kan worden toegekend.

Zie ook: Ouders - leerplicht en verlof

 

Klik op "Meer over verlofaanvraagformulier"

Meer over 'Verlofregeling Gearhing'

De Wynbrekker

Schoolfoto
Directeur:
Monique Bueving
Locatiecoördinator:
Suzanne Bouma
Adres:
M. Poppiusstraat 46
8536 VA Oosterzee

Directie & adressen

adressen

Directie:
Monique Bueving is de directeur van Onderwijsteam 1, waar ook onze school deel van uit maakt. Zij is te bereiken via monique.bueving@gearhing.net

Locatiecoördinator:
Heb jij vragen van algemene aard, dan kun je contact opnemen met juf Suzanne Bouma. Zij is locatiecoördinator van onze...

Meer over 'Directie & adressen'

Schooltijden

SetWidth750 schooltijden

Schooltijden - Continurooster

- 8.30-14.15 uur

- gr. 1 t/m. 4 hebben vrijdagmiddag vrij

- gr. 5 t/m. 8 gaan alle dagen van 8.30 -14.15 uur naar school

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur.  Alle kinderen lunchen op school.

 

Gymtijden

Groep 3 t/m 8 gymt op dinsdag en...

Meer over 'Schooltijden'

Aanmelden van jouw kind

DSC 0138

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Suzanne Bouma . Zij is de locatiecoordinator van onze school.

Aanmelding van uw kind (uit:Schoolgids OT1)

Inschrijfformulier om te downloaden

Meer over 'Aanmelden van jouw kind'

Jouw kind ziekmelden

ziek

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef  dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0514-541242.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Jouw kind ziekmelden'