Praktische info

Groepsindeling en medewerkers

Leerkrachten 2

Lees hier over de medewerkers van de school.

Meer over 'Groepsindeling en medewerkers'

Schooltijden

SetWidth750 schooltijden

Schooltijden - Continurooster

De groepen 1 t/m 4 gaan van maandag t/m donderdag naar school van 8.30 tot 14.15. Op vrijdag van 8.30 tot 12.00.

De groepen 5 t/m 8 gaan elke dag naar school van 8.30 tot 14.15.

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00 tot 12.30.  Alle kinderen lunchen...

Meer over 'Schooltijden'

Vakantieregeling

CroppedImage700400 SetWidth700 vakantie

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie: 18 okt. t/m 22 okt. 2021

Kerstvakantie:  27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022

Voorjaarsvakantie:  21 febr. t/m 25 febr. 2022

Goede Vrijdag en Pasen: 15 april t/m 18 april 2022

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsdag + vrijdag: 26 en 27 mei 2022

2e...

Meer over 'Vakantieregeling'

Aanmelden van jouw kind

avondvierdaagse

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Doutsen Jellesma . Zij is de locatiecoordinator van onze school.

Aanmelding van uw kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van jouw kind'

Jouw kind ziekmelden

beterschap

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef  dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0514-541242.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Jouw kind ziekmelden'

Schoolbeleid en praktische zaken

CroppedImage700400 SetWidth700 praktische zaken2

Ongeveer om de zes weken verschijnt er een nieuwsbrief met het laatste nieuws.
Op onze website staat algemene informatie over de school, waaronder onze schoolgids en nieuwsbrieven.

 

 

Meer over 'Schoolbeleid en praktische zaken'

Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 1'