Praktische info

Groepsindeling en medewerkers

thumbnail team

Lees hier over de indeling van de groepen en de medewerkers van onze school. 

Meer over 'Groepsindeling en medewerkers'

Schooltijden

SetWidth750 schooltijden

Schooltijden - Continurooster

- 8.30-14.15 uur

- gr. 1 t/m. 4 hebben vrijdagmiddag vrij

- gr. 5 t/m. 8 gaan alle dagen van

8.30 -14.15 uur naar school

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur.  Alle kinderen lunchen op school.

 

Gymtijden

Alle groepen hebben op dinsdag- en...

Meer over 'Schooltijden'

Vakantieregeling

CroppedImage700400 SetWidth700 vakantie

 

Vakantierooster 2020-2021

 

Herfstvakantie

10 t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 t/m 28 februari 2021

Goede vrijdag en Pasen

Vrijdag 2 april 2021 en maandag 5 april 2021

Meivakantie

1 mei 2021 t/m 16 mei 2021

Hemelvaart

Donderdag 13 mei 2021 en...

Meer over 'Vakantieregeling'

Aanmelden van jouw kind

avondvierdaagse

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Doutsen Jellesma . Zij is de locatiecoordinator van onze school.

Aanmelding van uw kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van jouw kind'

Jouw kind ziekmelden

beterschap

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef  dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0514-541242.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Jouw kind ziekmelden'

Schoolbeleid en praktische zaken

CroppedImage700400 SetWidth700 praktische zaken2

Ongeveer om de zes weken verschijnt er een nieuwsbrief met het laatste nieuws.
Op onze website staat algemene informatie over de school, waaronder onze schoolgids en nieuwsbrieven.

 

 

Meer over 'Schoolbeleid en praktische zaken'

Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 1'