Schooltijden

SetWidth750 schooltijden

Schooltijden - Continurooster

De groepen 1 t/m 4 gaan van maandag t/m donderdag naar school van 8.30 tot 14.15. Op vrijdag van 8.30 tot 12.00.

De groepen 5 t/m 8 gaan elke dag naar school van 8.30 tot 14.15.

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00 tot 12.30.  Alle kinderen lunchen op school.

Gymtijden

Alle groepen hebben op dinsdag- en vrijdagmiddag gym in de gymzaal in Echten. Zij gaan hier met busvervoer naar toe.