Schooltijden

SetWidth750 schooltijden

Schooltijden - Continurooster

- 8.30-14.15 uur

- gr. 1 t/m. 4 hebben vrijdagmiddag vrij

- gr. 5 t/m. 8 gaan alle dagen van

8.30 -14.15 uur naar school

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur.  Alle kinderen lunchen op school.

 

Gymtijden

Alle groepen hebben op dinsdag- en donderdagmiddag gym in de gymzaal in Echten. Zij gaan hier met busvervoer naar toe.