Ouders

Nieuwsbrief

schoolontbijt1

 

Hier  kunt u de laatste nieuwsbrief lezen. 

 

Meer over 'Nieuwsbrief'

Schoolgids

schoolgids

In de schoolgids 2020 - 2021 staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken,
zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkeling en opbrengsten.

Download hier de schoolgids.

 

Meer over 'Schoolgids'

Ons schoolprofiel

schoolontbijt

Visie - ons schoolprofiel

Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijk schoolprofiel ontwikkeld. Het onderwijs is hierdoor volledig op elkaar afgestemd. Wel hebben de drie scholen een eigen plus-concept.

De Wynbrekker in Oosterzee heeft het I(nternational) P(rimary) C(urriculum) gekozen als...

Meer over 'Ons schoolprofiel'

Medezeggenschapsraad

MR kleurrijk

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Op iedere school is een groep ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de...

Meer over 'Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage'

Leerplicht en verlof

LOGOalleschooldagennaarschool

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Leerplicht en verlof'