Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Op iedere school is een groep ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Leden

Dhr. W. Visser voorzitter

Mw. J. de Jong penningmeester

Mw. A. Nijholt lid

Mw. A. Tabak lid

Mw. J Bosma lid

Mw. F. Brals lid

Mw. N . Braaksma lid