Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Op iedere school is een groep ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Leden

Mw. J Bosma voorzitster

Mw. A. Tabak penningmeester

Mw. A. Nijholt lid

Mw. F. Brals lid

Mw. O. Hinzmann