Medezeggenschapsraad

MR kleurrijk

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee instemt.

Leden

 

Oudergeleding: Mariska Boelman en Jacqueline Oud

Leerkrachten: Gerbrich Talsma en Jitske Temming