Aanmelden van jouw kind

avondvierdaagse

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Doutsen Jellesma . Zij is de locatiecoordinator van onze school.

Aanmelding van uw kind (uit:Schoolgids OT1)